Uy Hải Deyuan Network Industry Co, Ltd là một công ty có kinh nghiệm, tập trung vào thương mại Cỏ nhân tạo và cây nhân tạo.

Các sản phẩm chủ yếu là Cỏ sân vườn, Cỏ thể thao, Hàng rào nhân tạo, Giàn cây liễu có thể mở rộng.Trụ sở chính của công ty xuất nhập khẩu của chúng tôi đặt tại Uy Hải, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.WHDY có hai khu Nhà máy Sản xuất hợp tác chính.Một nằm ở tỉnh Hà Bắc.Cái còn lại nằm ở tỉnh Sơn Đông.Ngoài ra, các nhà máy hợp tác của chúng tôi trên tất cả các tỉnh Giang Tô, Quảng Đông, Hồ Nam và các tỉnh khác.

đọc thêm